LEIDERSCHAP EN BOKSEN

Zaken doen op topniveau lijkt vaak veel op een bokspartij. Je moet tactisch om kunnen gaan met grote druk. Snel kunnen handelen. Focussen, incasseren, weten waar je kracht zit. Maar ook alert zijn, goed kijken, de regie houden, lef tonen en grenzen verleggen. Vanuit lichtheid bewegen en stáán.

Irma Wijsman gebruikt boksen in haar trajecten daarom graag als metafoor voor de dagelijkse praktijk van leiders. Ze put uit ruim dertig jaar ervaring met verschillende gevechtsporten. “Boksen confronteert je met je natuurlijke gedrag op momenten dat je onder druk staat. Je leert bijvoorbeeld dat je ondanks de druk vanuit ontspanning kunt reageren. Boksen is net als zakendoen een spel waar regels gelden. Maar er is ook veel ruimte voor humor en lichtheid.”

BEGELEIDEN IN DE PRAKTIJK

De Zaak Wijsman loopt in bijna alle trajecten mee met de opdrachtgever. Want goed begeleiden vraagt om begrip van de cultuur van de organisatie. Zowel in individuele als in groepstrajecten draaien we minimaal een dagdeel mee om mensen in de praktijk aan het werk te zien en hen feedback te geven. Deelnemers worden zo veel bewuster waar ze mee bezig zijn: past hun gedrag eigenlijk wel bij de doelen die ze gesteld hebben? Daarbij leren ze beter kijken en luisteren, en bewuster hun keuzes te maken.

DOCUMENTAIRE

De Zaak Wijsman maakte twee sprekende documentaires met portretten over leiderschap. 24 leiders praten over hun leiderschap, de keuzes die ze maakten en wat ze drijft. Ze bieden volop inspiratie, gesprekstof en mogelijkheden voor reflectie op je eigen stijl en ontwikkeling. Irma Wijsman gebruikt de documentaires in leiderschapsprogramma’s, workshops en inspiratieavonden over het thema leiderschap.